-Actueel Overzicht

Home
Separator
Vragen?
Separator
Sitemap
Separator
A A A
Zoeken
Logopediepraktijk communiKAtie in Oosterhout is een praktijk voor logopedie.

OVERZICHT INFORMATIE EN NIEUWS - LOGOPEDIEPRAKTIJK COMMUNIKATIE

 
Stemtips voor de Carnaval
Carnaval staat weer voor de deur. Hoe zorg je ervoor dat je stem dit overleeft?
Lees meer...

Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes.
Lees meer...

Wat is heesheid?
Heesheid is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verslechterd.
Lees meer...

Wat is stotteren?
Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraakbeweging niet vloeiend verloopt.
Lees meer...

Vertraagde spraakontwikkeling
Men spreekt van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van het kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes.
Lees meer...

Wat is hyperventilatie?
Hyperventilatie is een wijze van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd.
Lees meer...

Wat is slissen en lispelen?
Bij slissen of lispelen wordt de /s/ verkeerd uitgesproken. Door te slappe tongspieren of te weinig beheersing van de tongmotoriek klinkt de /s/ onzuiver.
Lees meer...

Wat is een nasaliteitsstoornis?
Men spreekt van een nasaliteitsstoornis of neusspraak wanneer de resonantie (de klank) van de spraak afwijkend is
Lees meer...

Wat zijn afwijkende mondgewoonten?
Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor.
Lees meer...

Wat zijn slikstoornissen?
De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken.
Lees meer...

Wat is psychomotore retardatie?
Psychomotoriek is een verzamelnaam voor alle bewegingen die de psychische gesteldheid uitdrukken.
Lees meer...

Wat is broddelen?
Broddelen is een stoornis in het spreken, die zich uit als een niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak.
Lees meer...

Wat is stembandverlamming?
Bij stembandverlamming staan één of beide stemplooien stil, of is de spanning van de stemplooien verstoord.
Lees meer...

Wat is een zwakke stem?
Een zwakke stem is een in aanleg beperkte stem die vaak en snel hees wordt. De mogelijkheden van de stem zijn zeer persoonsgebonden.
Lees meer...

Wat is strottenhoofdkanker?
Strottenhoofdkanker is een van de vele verschillende vormen van kanker. Het is een kwaadaardig gezwel (tumor) in het strottenhoofd.
Lees meer...

Wat zijn keelklachten bij intensief stemgebruik?
Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken en zingen, kan dit keelpijn tot gevolg hebben.
Lees meer...

Wat is COPD?
COPD is de verzamelnaam voor een aantal langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis en longemfyseem.
Lees meer...

Doofheid op latere leeftijd
Met doofheid op latere leeftijd wordt doofheid bedoeld die ontstaat nadat de spraaken taalontwikkeling zijn voltooid.
Lees meer...

Wat is afasie?
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft.
Lees meer...

Wat is verbale ontwikkelingsdyspraxie?
Bij sommige kinderen komt het leren praten maar niet of moeizaam op gang. Eén van de oorzaken van het niet of verkeerd spreken kan een verbale ontwikkelingsdyspraxie zijn
Lees meer...

Wat is dysartrie?
Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel
Lees meer...

A.L.S. (Amyotrofische Lateraal Scierose)?
Amyotrofische Lateraal Scierose (ALS) is een aandoening, waarbij de zenuwcellen en zenuwbanen aangetast worden.
Lees meer...

Meertaligheid bij kinderen?
Men spreekt van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal.
Lees meer...

Wat is de ziekte van Parkinson?
De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij bewegingsstoornissen optreden.
Lees meer...

Wat betekent een middenoorontsteking?
Middenoorontstekingen die gepaard gaan met vocht in het middenoor kunnen slechthorendheid veroorzaken.
Lees meer...

Verworven slechthorendheid?
Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot ernstig gestoord kan zijn. Slechthorendheid kan aangeboren zijn, maar ook op latere leeftijd verworven worden.
Lees meer...

Communicatie verstaanbaarheid meertalige volwassen
Wanneer het gaat om communicatie tussen anderstalige en Nederlandse volwassenen, is een goede kennis van de Nederlandse taal niet het enige dat belangrijk is.
Lees meer...

Wat zijn eet- en drinkstoornissen
De moeilijkheden met het eten en drinken komen doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken niet onder controle hebben.
Lees meer...


 
 
MEER INFORMATIE

Thuis oefenen
Door thuis te oefenen en te herhalen zal het herstel sneller verlopen.

Download het gratis eBook
:
"SLISSEN en LISPELEN: Logopedie oefeningen die je thuis kunt doen."
 

 
 
 
 
 
 
KWALITEIT

Lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedische beroepen. 
Lid van kwaliteitskring Breda (nr 246) 
 
logopedie praktijk oosterhout

ADRES & ROUTE
 
Logopediepraktijk CommuniKAtie
Karin Smeets - Gribnau

Wijde Omloop 84
4904 PR  Oosterhout
Nederland

Contact:    
 
Telefoon:
0162-741274   
         
 

Home     Sitemap     Disclaimer     Contact